Γενικές Υπηρεσίες Διαχείρισης

Sample image

Η εταιρεία μας έχοντας όλη την απαραίτητη εξειδίκευση και εμπειρία, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο σύνολο υπηρεσιών και διαδικασιών, με σκοπό πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση και λειτουργία της κτιριακής μονάδας ή της πολυκατοικίας σας.

α) Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία

β) Δημιουργία νέου Τραπεζικού λογαριασμού της Πολυκατοικίας 

γ) Μηνιαία έκδοση αναλυτικής κατάστασης εξόδων και κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών για κάθε διαμέρισμα

δ) Διεκδίκηση παλαιών ή καθυστερημένων οφειλών από ένοικους εφαρμόζοντας τον περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμο

ε) Τήρηση μηνιαίου οικονομικού αρχείου και ετήσιος οικονομικός απολογισμός

ζ) Εξόφληση λογαριασμών που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ- Τηλέφωνο ανελκυστήρα, συντήρηση ανελκυστήρα, καθαρισμό πολυκατοικίας, κηπουρικές εργασίες κ.α.)

η) Συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή από Σύμβουλο Διαχείρισης της εταιρείας Μ.Ζ. Πολυδιαχείριση Λτδ

θ) Ενημέρωση σε όλους τους ένοικους και διανομή πρακτικών για θέματα που συζητήθηκαν και αποφάσεων που συμφωνήθηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή

ι) Ειδικές τιμές εργασιών για κάθε τεχνικό πρόβλημα της κτιριακής μονάδας /  πολυκατοικίας

κ) Παράδοση και παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης (Έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και προμήθεια αναλόγως αναγκών)

ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ Υπηρεσίες Γενικές Υπηρεσίες Διαχείρισης